Wouter werkt als sociotherapeut op de Beveiligde Intensive Care (BIC), onderdeel van de Pompestichting.

‘Op de BIC verblijven patiënten met een psychiatrische stoornis waarbij het risico van gewelddadig gedrag aanzienlijk is. Als sociotherapeut creëer ik een veilig leefklimaat waarin de patiënt aan zijn of haar psychiatrische stoornis kan werken met als uiteindelijke doel uitstroming. We bieden patiënten structuur, grenzen en een stuk behandeling. Binnen de veilige kaders, kijken we per patiënt waar hij of zij baat bij heeft.’

‘Na het afronden van mijn hbo-opleiding was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Mijn oog viel toen op de BIC. De dynamische doelgroep en het handelen in conflictsituaties spraken me aan. Ik was op zoek naar een hbo-functie, maar die stond op dat moment niet open bij de BIC. Toch ben ik in gesprek gegaan en toevallig kwam er een hbo-functie vrij. Er was een wederzijdse klik, dus die kans heb ik gepakt.’

‘Patiënten hebben vaak iets op hun kerfstok staan, maar zijn niet altijd door justitie op de BIC geplaatst. Patiënten komen veelal vanuit  andere instellingenwaar zij door gewelddadig gedrag en agressie niet goed aan zichzelf kunnen werken. Hoewel patiënten dus niet altijd een forensische titel  hebben, vraagt het werk wel forensische scherpte.’

‘De BIC heeft een beveiligingsniveau 2. Je moet hier altijd alert zijn op het onverwachte. Ik heb wel eens meegemaakt dat een patiënt erg dreigend naar mij was. Toch noem ik mijn werk niet écht spannend. Dat komt onder andere omdat we werken met signaleringsplannen en getraind worden in de-escalerend werken.’

‘Ik vind het lastig als een patiënt een terugval krijgt in drugsgebruik bij het krijgen van meer vrijheden. Je weet dat het bij het proces hoort, maar het voelt toch als een tegenslag. Ik houd het leuk door niet alleen het negatieve ervan te zien, maar er een leermoment van te maken. Als team evalueren we wat er is gebeurd en wat we  meenemen naar de toekomst.’

‘Wat ik bijzonder vind aan de BIC is dat er ruimte is voor inbreng van álle collega’s. Wekelijks hebben we bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg met onder andere de psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundige en persoonlijk begeleider. Bij zo’n overleg doet ieders inbreng ertoe. De inbreng van collega’s op de groep is heel belangrijk om tot de juiste besluiten te komen.’

‘De doelgroep waarmee we werken is pittig. Als je jezelf niet voorbij wil lopen in dit werk, moet je werk-privé balans in orde zijn. Ik ben gelukkig heel tevreden over hoe er met mij meegedacht wordt om deze balans te bewaken. Als er iets is, kan er altijd wat geregeld worden met het management, de planning of met collega’s onderling.’

‘Dat zijn de kleine maar soms ook grotere succesmomenten. Een mooi voorbeeld: een patiënt die binnenkwam was vanwege agressieproblemen in een andere setting niet te handhaven. Na een paar maanden op de BIC is hij uitgestroomd naar zijn eigen huis. Patiënten hebben baat aan de duidelijke structuur en de grenzen op de BIC. Patiënten kunnen soms boos of bedreigend zijn, maar daar schrikken we niet zo snel van. We proberen juist de persoon achter het gedrag te zien. Dat is de kracht van ons team.’

Gerelateerde Vacatures