Kenniscentrum Pompeii

Pompeii is het expertisecentrum van de Pompestichting. Pompeii streeft naar verzameling, vermeerdering en verspreiding van de aanwezige forensisch-psychiatrische ervaring, kunde en kennis. Pompeii organiseert scholing over omgaan met agressie en zedenproblematiek. Dit via advies, cursussen en trainingen, conferenties, workshops, publicaties en studiereizen. Met de programma’s ontwikkelt Pompeii een veiliger werkvloer voor medewerkers en leidinggevenden in de zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Pro Persona Academie

De Pompestichting vindt het belangrijk om de ontwikkeling van onze medewerkers te bevorderen. Wij faciliteren bij-, en nascholing, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kennisdeling. Medewerkers dagen wij uit om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Middels de Pro Persona Academie bieden wij volop bij,- en nascholing middels een breed aanbod van cursussen, leiderschapsprogramma’s, trainingen en scholing, waarbij aandacht is voor een betere werk-privé balans, verbeterd welzijn en welbevinden.

Zoals de zorg zelf, is dit aanbod voortdurend in ontwikkeling en kan worden aangepast in overleg met de zorgafdelingen en onze professionals. Om goede zorg te blijven geven vinden wij het van belang dat je als professional continue blijft leren en je blijft ontwikkelen, op die manier blijven we voldoen aan alle veranderingen op het gebied van o.a. organisatie, registratie, digitalisatie en wetgeving.

Wij geloven als wij meer bieden, jij meer plezier uit je werk haalt.

Voor de meeste scholingen wordt accreditatie aangevraagd bij de diverse beroepsgroepen, NVvP, FGZPT, VS, V&V. Zo bieden wij;

Een online leerplatform, hierin staan zowel verplichte als niet-verplichte e-learning modules. Alle medewerkers van Pro Persona hebben vrij toegang tot het gehele aanbod, van “Design Thinking”, “Empatisch Leiderschap”, tot een cursus Excel.

 

Verplichte en niet-verplichte scholingen en trainingen. Soms ook in combinatie met een e-learning module (blended traject).

 

Zorginhoudelijke scholingen en scholingen op het snijvlak van zorg en bedrijfsvoering.

Voor leidinggevenden zijn er jaarlijks o.a. modules, mogelijkheden om vaardigheden te trainen met acteurs en intervisies. Er is een talentprogramma voor potentiële zorgmanagers.

 

Een verdiepingsprogramma voor beginnende psychiaters om te groeien in hun nieuwe rol als medisch verantwoordelijke bij Pro Persona, opdat zij een optimale invulling kunnen geven aan medisch leiderschap en beleidspsychiatrie in relatie tot onze missie en visie.

Medisch leiderschap en groeien in je rol als regiebehandelaar

Het Fellowship Psychiatrie geeft een boost aan je ontwikkeling op het vlak van medisch leiderschap. Daarnaast krijg je meer inzicht in de organisatiestructuur, missie, visie en bedrijfsvoering van Pro Persona. Je groeit daardoor sneller in je rol als regiebehandelaar en vindt gemakkelijker je weg in de organisatie. Ook krijg je meer inzicht in de complexe relatie tussen behandelinhoud en bedrijfsvoering.

Het Fellowship bestaat uit de volgende vier programmaonderdelen:

 • Beleidspsychiatrie algemeen
  Deze cursus bestaat uit 10 modules en gaat over medisch leiderschap en het aansturen van teams.
 • Verdieping organisatie en opleiding
  In dit onderdeel verbinden we de opgedane beleidspsychiatrische inzichten met de praktijk van het werken bij Pro Persona Groep. Er is aandacht voor de organisatiestructuur, resultaatverantwoordelijke teams, persoonlijke effectiviteit, regiebehandelaarschap en het begeleiden van aios.
 • Persoonlijke scholing
  Een deel van de tijd kun je je verdiepen in door jou zelf aangedragen thema’s. Denk hierbij aan deelname aan een congres of cursus.
 • Intervisie en coaching
  Uitwisseling met collega’s en coaching door een ervaren manager en/of senior psychiater verhogen het rendement van het Fellowship.

Meer informatie?
Je kunt mailen naar het algemene mailadres van Fellowship Psychiatrie. Wij nemen dan contact met je op. Bellen kan ook: (026) 483 32 65.

Een fysieke en digitale mediatheek staat ter beschikking van alle medewerkers ter bevordering van de kennisoverdracht. De mediatheek zorgt voor het uitlenen van literatuur en artikelen, ondersteunt bij het zoeken van (onderzoeks-) artikelen en verspreidt kennis.

Pro Persona Research

De missie van Pro Persona en de Pompestichting is het verbeteren van de kwaliteit van het leven door mensen te genezen, van hun klachten af te helpen of weer grip op hun bestaan te geven en met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen en daarbij bijdragen aan de veiligheid van de samenleving. Daarvoor komen de behandelpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek samen en ligt de nadruk op continue verbetering en innovatie.

Dit betekent dat er vaak nieuwe informatie is over afgeronde onderzoeken en recente innovaties.  Volg Pro Persona Research op LinkedIn. Hier kondigen wij de geaccrediteerde refereeravonden aan, waar jij altijd (online) welkom bent. Zo blijf je op de hoogte van recente ontwikkelingen en onderzoek binnen de psychiatrie.