Een psychotherapeut is goed opgeleid in het interpreteren van de informatie die de client geeft. Hieruit volgt een probleemanalyse en een indicatiestelling. De psychotherapeut gebruikt verschillende methodieken en kan persoonsgericht maar ook klachtgericht werken. De psychotherapeut is in staat het behandelproces en het behandelresultaat inzichtelijk te maken. Voor de patiënt maar ook (geanonimiseerd) voor de buitenwereld.

De therapeutische relatie tussen patiënt en therapeut staat centraal. De psychotherapeut biedt een effectieve evidence based behandeling en deskundige begeleiding.

De praktijkopleiding wordt gevolgd binnen verschillende behandelteams. Op die manier wordt kennis gemaakt met meerdere werkvelden binnen de GGZ. Als er vacatures zijn voor opleidingsplaatsen dan wordt dit bekend gemaakt via de website van het SPON.

De verkorte opleiding tot psychotherapeut neemt drie jaar in beslag. Drie tot vier dagen per week worden besteed aan werken en leren in de praktijk. Het cursorisch onderwijs vindt eens per veertien dagen plaats. Pro Persona Groep zorgt voor supervisie en begeleiding door ervaren professionals. Naast het verplichte onderwijs is er de mogelijkheid om bij interne scholingsbijeenkomsten aan te sluiten. Deze worden in samenwerking met de opleidingen tot psychiater en verpleegkundig specialist verzorgd.

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft recht op registratie als psychotherapeut conform de Wet BIG.

De postacademische opleiding tot psychotherapeut (verkorte variant) is alleen toegankelijk voor diegenen die de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog hebben afgerond. Zie voor meer informatie over het cursorisch onderwijs de website van het SPON.

Op dit moment komen er geen nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar voor de opleiding tot psychotherapeut. De huidige opleidingsplaatsen worden wel afgerond.

Contactgegevens

Neem telefonisch contact op met het secretariaat P-Opleidingen (026) 48 33 122:

  • Jacqueline Lucardie en Musette Govers – Binnendijk, secretariaat P-Opleidingen.
  • Sophieke Koolen, opleider klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten (P-Opleider).
  • Menno Hodiamont, opleider GZ psychologen (plaatsvervangend P-Opleider).