Het op peil houden van de kwaliteit van medewerkers wordt geborgd door het aanbieden en faciliteren van (verplichte) trainingen en opleidingen (o.a. BHV, Forensische Scherpte, veiligheid, suïcidepreventie). Daarnaast is er ook ruimte voor aanvullende scholing. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in het scholingsprogramma van de afdeling. De zorgmanager houdt bij wie welke scholing volgt en certificaten en diploma’s worden vastgelegd in het dossier van de medewerkers. HR houdt bij of registraties (zoals BIG, AGB) van medewerkers nog up-to-date zijn. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een vast inwerkprogramma dat is afgestemd op de discipline.