‘Ik werk ambulant en dat wil zeggen dat je mensen behandelt voor psychische klachten vanuit de poli  Mensen krijgen hier een intake waarna er een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Hierna ga je weer met de cliënt in contact om de besproken behandeling voor te leggen.

In de ouderenpsychiatrie kom je veel mensen tegen met stemmingsklachten, depressies, soms met psychotische kenmerken. Er spelen regelmatig cognitieve stoornissen op zoals dementie, dat proberen we meer onder te brengen in de verpleeghuiszorg. In het begin is het vaak moeilijk om te diagnosticeren in verband met de stemmingsstoornissen. Soms zijn mensen niet depressief maar beginnend dement.

Vanuit GGZ Nederland is de wens is dat je zoveel mogelijk probeert ambulant te behandelen, met ambulante behandelaren, met ambulante ondersteuning en verpleegkundigen. We nemen alleen mensen op als het écht niet anders kan. Bijvoorbeeld als de veiligheid van de patiënt of naasten in gevaar komt. In principe kunnen we op hoofdlijnen dezelfde behandeling bieden als in de kliniek.’

‘SPV’en hebben binnen de ouderenzorg hele diverse werkzaamheden naast de zorgtaken. Denk hierbij aan coördinerende, motiverende, begeleidende en ondersteunende taken binnen de diversiteit van de behandeling en de zorg.

We proberen mensen binnen diverse domeinen te behandelen, bijvoorbeeld ook binnen de thuissituatie. We ondersteunen en begeleiden mensen tot meer activering, dit kan ook op financieel vlak zijn.

Ik werk met een hele fascinerende doelgroep, althans dat is mijn mening.  De diversiteit tussen de psychiatrische, somatische en sociale problemen maakt het werken boeiend. Ouderen hebben een verleden en een verhaal en dat maakt het werken dynamisch en interessant.