Hoofd Diagnostiek, Onderzoek en Opleiding | Pompestichting

Vind je het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit en verbetering van de forensische zorg?
Wil je leiding geven aan bevlogen teams en samenwerken met gedreven collega’s van verschillende afdelingen en collega-instellingen?
Lees dan verder!

Nijmegen

36 uur

BKN

22 maart 2024

Wat ga je doen?

Als Hoofd van het cluster DO&O, bestaande uit de afdelingen; Diagnostiek, Onderzoek en Opleiding, geef je binnen de Pompestichting leiding aan deze afdelingen die (neuro)psychologische diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek verrichten en ben je deels verantwoordelijk voor het opleidingsbeleid bij expertiseplatform Pompeii.

Onderzoek
Je geeft sturing aan onderzoeksprojecten op het gebied van bijvoorbeeld relationele veiligheid, technologie & innovatie, kwaliteit van leven, herstelondersteunende zorg en behandelverloop. Samen met de aan de Pompestichting gelieerde hoogleraar forensische psychiatrie en de directeur patiëntenzorg vorm je de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Pompestichting.

Diagnostiek
Je zorgt voor kwaliteit, innovatie, het volgen van richtlijnen en het ontwikkelen van richtlijnen van psychologisch onderzoek die voldoen aan alle criteria die passend zijn binnen de behandeling. Je geeft dit op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier vorm en stemt dit af met vragen vanuit de organisatie zelf.

Opleiding
Je draagt bij aan beleidsvorming op het gebied van opleiding en training en aan de juiste begeleiding van opleidelingen en promovendi binnen de organisatie.

Als leidinggevende stimuleer je onderlinge kennisuitwisseling, deel je de nieuwste inzichten uit het forensische werkveld intern en ben je o.a. verantwoordelijk voor:

 • Beleidsvorming ten aanzien van de uitvoering van onderzoek, diagnostiek en opleidingen;
 • Het realiseren van publicaties en artikelen in (internationale) toonaangevende vakmedia;
 • Het verkrijgen van subsidies en financiering voor wetenschappelijk onderzoek;
 • De samenwerking met andere (collega) instellingen en met organisaties zoals het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie en Kwaliteit voor Forensische Zorg;
 • Het uitdragen van ambassadeurschap; het uitbouwen en onderhouden van een sterk netwerk binnen de branche;
 • De bedrijfsvoering van het cluster DO&O in de breedste zin van het woord.

Waar ga je werken?

De Pompestichting biedt veiligheid, behandeling en zorg aan mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Dit met als belangrijkste doel het beschermen van de maatschappij, het voorkomen van recidive en een veilige terugkeer in de samenleving van onze patiënten. Dit doen wij samen, eerlijk, open en altijd alert. Een belangrijke opdracht hierbij is het vinden van de juiste balans tussen de veiligheid voor de maatschappij en de kwaliteit van zorg. Wij hebben het lef om te werken met een uitdagende doelgroep en kijken verder dan anderen. De Pompestichting is onderdeel van de Pro Persona Groep en bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
– Behandelkliniek Nijmegen, voor de behandeling en resocialisatie van TBS-gestelden;
– Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ), voor de behandeling en begeleiding van TBS-gestelden met een LFPZ-indicatie (Zeeland (NB), Vught en Nijmegen);
– Kairos, voor poliklinische behandeling op de locaties Nijmegen, Arnhem, Tiel en Ede en in de thuissituatie (forFACT);
– De Beveiligde Intensive Care (BIC) in Wolfheze is er voor patiënten vanaf 18 jaar met een psychiatrische aandoening, al dan niet in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking, middelengebruik of niet
aangeboren hersenletsel die wegens ernstig groepsontwrichtend gedrag, een sterk verhoogd risico op delictgedrag of agressie op andere klinische afdelingen niet te handhaven zijn;
– FPA Kompas in Wolfheze is een specialistische afdeling voor mannen en vrouwen die met de strafrechter in aanraking gekomen zijn. Dit zijn patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) geïndiceerd met beveiligingsniveau 2 laag;
– Longcare Merendael in Nijmegen, een transmurale voorziening voor TBS-gestelden op beveiligingsniveau 2.

Wat bieden wij jou?

 • Een dienstverband voor 36 uur per week;
 • Inschaling conform CAO GGZ in FWG 70, €5.413,00 – €7.419,00 of FWG 75 €6.343,00 – €8.903,00 (de aanloopschaal kan van toepassing zijn) afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Werkdagen in overleg;
 • Een jaarlijks balansbudget van € 500,- naar rato. Dit budget kun je besteden aan iets waar jij blij van wordt! Extra vrije dagen, een bijdrage voor een cursus of wil jij met het geld liever uit eten met vrienden? Alles wat jou helpt om in balans te blijven of komen, aan jou de keuze;
 • Een meerkeuzesysteem in arbeidsvoorwaarden; hiermee kun je je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen. Zo bieden wij regelingen voor bijvoorbeeld sport abonnement, studie, opleiding of bijscholingsmogelijkheden, ICT middelen (computer/tablet) of (elektrische) fiets.

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je hier en zijn conform de CAO GGZ.

Wat vragen wij van jou?

 • Vakkennis op academisch niveau en een afgeronde beroepsopleiding tot GZ-psycholoog of Klinisch (Neuro) psycholoog (BIG registratie);
 • Afgerond promotietraject;
 • Kennis van en ervaring met het doen van onderzoek in de klinische praktijk, zowel t.a.v.  verdiepend wetenschappelijk als ten aanzien van praktijk gericht onderzoek;
 • Ervaring als leidinggevende binnen soortgelijk functiegebied;
 • Goede mondelinge en uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Een nieuwsgierige houding gericht op samenwerking, gekoppeld aan doorzettingsvermogen;
 • Een natuurlijke nieuwsgierigheid naar de mensen (medewerkers en patiënten) in de organisatie en daarbuiten (samenwerkingspartners/ verwijzers);
 • Aandacht voor de “blik naar buiten”. Kan de Pompestichting daarbij uitstekend vertegenwoordigen en is politiek-bestuurlijk onderlegd;
 • Jij bent gericht op het verder versterken van professionaliteit, stimuleert een leerklimaat waarbinnen ruimte is voor innovatie en creativiteit en het investeren in competenties;
 • Jij bent integer, geeft vertrouwen en het goede voorbeeld;
 • Jij bent een sterke verbinder.

Contact

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met:
Erik Bulten, hoofd DO&O (vacature is opengesteld als gevolg van de pensionering van Erik Bulten)
Betty Brouns, directeur patiëntenzorg Pompestichting
Tel.nr.: 024-3527600

Procedure

De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen.
N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.
Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs, delen in je netwerk wel!

Solliciteren

Het sollicitatieproces

 • Stap 1

  Sollicitatie: je solliciteert via onze sollicitatiebutton en ontvangt direct een bevestiging in je mailbox. Let op: deze kan in je spambox terecht komen.

 • Stap 2

  Selectie: We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en proberen je z.s.m. persoonlijk te contacten. Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum hoor je of we met elkaar in gesprek gaan. Voel je altijd vrij ons eerder te contacten!

 • Stap 3

  Op gesprek: Wij ontmoeten elkaar graag om nader kennis te maken tijdens een sollicitatiegesprek, hiervoor word je veelal telefonisch uitgenodigd. Klikt het van beide kanten? Yes!

 • Stap 4

  Arbeidsvoorwaardengesprek: Voordat we jou van harte welkom heten nemen wij samen de (mogelijke) arbeidsvoorwaarden door. Bij indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Rehabilitatiemedewerker

'Het bieden van zinvolle dagbesteding.'

GZ-Psycholoog

‘Patiënten zijn recht voor hun raap en hebben het hart op de tong.'

Zorgbeveiliger

'Je moet altijd alert zijn, ook als de sfeer op de groep relaxt lijkt.'

Programmaleider

'Contact maken en daar de tijd voor nemen.'

Verpleegkundige

'Zet je vooroordelen opzij.'

Sociotherapeut

'Hier is ruimte voor inbreng van álle collega’s'.'