TwitterFacebookLinkedIn

Welkom bij Pompestichting

Jij hebt interesse in werken bij de Pompestichting. Wij vertellen je graag wie wij zijn en wat we doen. En natuurlijk willen wij jou ook laten weten wat wij voor jou willen betekenen.

Pompestichting

De Pompestichting is een particuliere instelling voor forensische psychiatrie in Nijmegen. De voornaamste doelstelling van de Pompestichting is bijdragen aan de veiligheid van de maatschappij. De Pompestichting richt zich op het voorkomen van delicten en op het bieden van behandeling en zorg aan mensen, die als gevolg van psychische problemen in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met Justitie.

De aard van het werken bij de Pompestichting stelt speciale eisen aan onze mensen. Samenwerking en onderling vertrouwen zijn onontbeerlijk. Een belangrijk motto daarbij is: ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Centraal staan een goede professionele sfeer en een sterke onderlinge betrokkenheid. De cultuur binnen de Pompestichting is open en innovatief. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van talenten en het realiseren van ideeën.

Aantrekkelijke werkgever
De Pompestichting bestaat uit een TBS-instelling en Kairos, ambulante forensische psychiatrie. De Pompestichting maakt onderdeel uit van de Pro Persona Groep. Dit is een grote werkgever in de regio’s Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze. Meer dan 3.500 medewerkers dragen bij aan onze missie: de kwaliteit van het leven verbeteren door mensen te genezen, van hun klachten af te helpen of weer grip op hun bestaan te geven en met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen. Daarmee dragen we bij aan de kwaliteit van de samenleving. Voor de Pompestichting en Kairos (ambulante forensisch psychiatrische zorg) is er nog een andere, even belangrijke opdracht, namelijk het bijdragen aan de veiligheid in de samenleving.