TwitterFacebookLinkedIn

Pro Persona Research

Bij Pro Persona Research werken scientist practioners. Dat zijn hulpverleners die naast hun hulpverleningstaken wetenschappelijk onderzoek doen binnen een van de zorgprogramma's. Daarnaast wordt programmaoverstijgend wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van diagnostiek en complex langdurige zorg, gedaan.

Pro Persona Research biedt ook de mogelijkheid promotieonderzoek te combineren met bijvoorbeeld een opleiding tot GZ-psycholoog. Bovendien wordt plaats geboden aan studenten die empirisch onderzoek doen voor hun masterthesis psychologie, de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ of de opleiding tot psychiater.

De belangrijkste onderzoeksthema's binnen Pro Persona Research zijn:

  • Angst en depressie (zie ook de rubriek TOPGGZ op de website van Pro Persona)
  • Soma en Psyche
  • EPA
  • Health Services Research
  • Jeugd