TwitterFacebookLinkedIn

Positief werkgeverschap 

De Pompestichting is een organisatie van mensen vóór mensen. Om onze missie te kunnenwaarmaken, hebben we mensen nodig met hart voor de zorg. Onze ambitie is om naar een High Performance Organization te werken, samen met jou! 

Om goede zorg te bieden en om te voldoen aan veranderingen op het gebied van onder andere organisatie, registratie, digitalisatie en wetgeving, is het noodzakelijk dat je als professional blijft leren en jezelf blijft ontwikkelen. De Pompestichting hecht waarde aan trainen, opleiden en ontwikkelen van onze professionals en biedt diverse ontwikkelingsmogelijkheden

Deskundigheidsbevordering
Om effectief te kunnen werken is kennis en deskundigheid, naast een patiëntgerichte attitude, van groot belang. De Pro Persona Groep als werkgever investeert daarom in deskundigheidsbevordering en biedt hier faciliteiten voor. Er is specifieke aandacht voor de beroepsgroep van de verpleegkundigen. Er zijn interne opleidingen rondom thema’s voor zorgverleners en ondersteuners en er is een gezamenlijk opleidingstraject voor het leidinggevende kader (Pro Persona Academie). Voor de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg investeren we in zorgprogramma’s en toepasbaar wetenschappelijk onderzoek. Daarmee wordt de zorg beter en kunnen we prominente zorgprofessionals, de inhoudelijke boegbeelden, aan ons verbinden.